ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  2. Promat ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ

  5. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΣΕ  ΚΤΙΡΙΑ ( PDF αρχείο)
  6. σηραγγεσ
  7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΄΄ΒΑΦΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ΄΄ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΥΝΕΛ
  8. Fire and smoke lead to the loss of property, businesses and most importantly, loss of life...(Αγγλικο)